Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Jumal, päästa meid ära kurjast

Mt 6:13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Halastus on ülem kohtust.

Olgu sinu hingemuusika kaunis! Siis on ka sinu palved Jumalale meelepärased. Jeesus on Seaduse Pea ja Lõpp!

1. Palve päästa meid kurjast järgneb palvele: anna andeks meie patud.
Rm 3:23 Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.

Sündinud patustena: esimesed inimesed langesid ja kaotasid Jumala au.

A) Millest päästa? Eelkõige meist enestest, sest me oleme kurjad. Inimesed teevad head südamest, nad on nii toredad, hingelised, head emad isad jne aga ikkagi kurjad, sest neil pole Jeesust. Nad ei tunne Jumalat! Ja see on alles hädade algus.

B) Paljud kristlased ei toitu oma usu juurtest. Nad ei tunne Jumalat, sest neil ei ole püsiühendust PV-ga st ei kuula Teda!

C) Asendusteoloogia on kurjus ja st tähendab, et paljudel kristlastel on arusaamine, et nemad on juudirahva asemel valitud sugu. Jah, me oleme valitud aga me oleme poogitud õlipuu külge. Me oleme oksad aga mitte puu ja isegi mitte tüvi.

D) St, et päästa meid saatana käest – hukkumisest ja igavikust põrgus.

2. Jeesus on tõeline elu! Kellel on Jeesus südames sellel on elu!

1Jh 5:12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.

Tarkus Jumalalt. Mida targem seda parem. Elas väga targalt nagu öeldakse. Ho 4:6 Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala Seaduse, siis unustan minagi su lapsed.

3. Ostetud kalli hinnaga.

1Kor 6:20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus! Omandrahvas. Tema omad. Temas – Kristuses. 1Pt 2:9 Teie aga olete “valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite Tema aulisi tegusid”, Kes teid on kutsunud pimedusest Oma imelise valguse juurde.

4. Teine tarkus – maailma tarkus – ilma Jumalata tarkus.
Jk 3:15: See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, deemonlik. (maine, muldne, kurjast vaimust pärit)Valgustamata süda. Mt 15:19 Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust.
Ps 20:5 Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su nõu!

5. Siiras süda. PUHAS SÜDA on see, mis on Jumala kontrollida.

Rm 12:8 Olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik.

Nõuka aja sööklad – sigalad. Mõisa köis las lohiseb – mentaliteet. Mõisa köis on pikk. Miks on tekkinud sellised väljendid, sest mõis ei olnud nende oma, kes nii mõtlesid. Üle käe jne. Kiitus viib edasi laitus normaliseerib.

AGAPE,

pastor Paul Armand