Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Vastutus andmises

A. SISSEJUHATUS: MATTEUSE 6:1-4

1. Mida on kõige rohkem kästud teha? (Kolm õppetundi Matteuse 6-st).

• „Kui annad“ (Mt 6: 2-3) – suhe teistega.
• “Kui sa palvetad” (Mt 6: 5-6) – suhe Jumalaga.

• „Kui sa paastud“ (Mt 6: 16-17) – suhe asjadega.

Kuidas me käsku täidame? „Kuid kõigepealt otsige Jumala riiki ja Tema õigust ning kõik see lisatakse teile” (6:33). Andke end kõigis asjades eeskätt Jumalale.

Olge ettevaatlik, et te ei teeks häid tegusid avalikult selleks, et inimestele muljet avaldada, sest siis te ei saa Taevaselt Isalt tasu. Kui annate, ärge hoobelge nagu kahepalgelised silmakirjatsejad. Ärge puhuge kirikus ega naabruskonnas pasunat, et endale tähelepanu pöörata. Need, kes seda teevad, on saanud kogu tasu, mida nad saavad. Andke salaja ja spontaanselt, nii et vasak käsi ei mõista, mida teie parem käsi annab. Teie Isa, Kes teab kõiki saladusi, premeerib teid vastavalt teie südame siirusele (Matteuse 6:1-4 – ingl k tõlge)

B. Kümmekond negatiivi andmise kohta:

1. Ära anna selleks, et inimeste tähelepanu võita. „Ära tee häid tegusid selleks, et teistele muljet avaldada (6: 1, ELT tõlge).

2. Ära lase inimestel kontrollida seda, mida te annate. “et nemad teid vaataksid” (6: 1).

3. Ärge olge oma andmises silmakirjalik. Sõna silmakirjalik tähendab kahepalgeline nagu näitleja.

4. Ärge pöörake tähelepanu oma annile. “Ärge laske enda ees pasunat puhuda” (6: 2).

5. Ärge lubage uhkusel reguleerida teie anni summat või ajakava. “et neid ülistataks” (6: 2).

6. Ärge unustage andmise tegelikku fookust. „Armu annid” (6: 1, laiendatud tõlge).

7. Ärge unustage oma andmise motiivi. “Oma Isa, kes on taevas” (6: 1).

8. Ärge kaotage oma õigustatud tasu. „Teie Isa, kes näeb varjatutki, annab ise teile avalikult tasu” (6: 4).

9. Ära arvuta, mida sa selle eest saad. „Ärgu su vasaku käsi teadku, mida su parem käsi teeb” (6: 3).

10. Ära aja Jumalat vihale. „ei ole palka Taevaselt Isalt“ (6: 1).

C. Kümmekond kohustust andmisel

1. Teie kontrollite oma raha. “Kui sa annad. . . ” (6: 2).

2. Te annate vastavalt sellele, mis teil on, teie andmine pole seotud asjadega, mida teil pole.

a.) Aeg. Meil kõigil on antud võimalus.

b.) Talent. Meil kõigil on võimeid, mida Jumal saab kasutada.

c.) Aare. Meil kõigil on olemas mingid ressursid.

3. Te annate vastavalt sellele, mida te teate. “vaataksid” (6: 1); “Teadku” (6: 3).

4. Teie vastutate selle eest kuhu oma annetuse suunate. “Kui annad. . . ”

5. Te annate vastavalt vajadusele. “Heategevuslik tegu” (6: 3).

6. Te annate õigeaegselt. „Näeb oma venda abivajavana ja paneb oma südame kinni” (1. Johannese 3:17); (a) te ei vastuta, kui te ei tea vajadust, (b) anda vastavalt kiireloomulisusele.

7. Te annate proportsionaalselt; (a) te ei saa anda seda, mida teil pole, b) te ei saa anda rohkem kui see, mis teil on, c) peate esmalt andma oma perele, “kui keegi ei hoolitse oma. . . omaste eest . . . on ta hullem kui uskmatu ”(1. Tim. 5: 8).

8. Te annate ohverdavalt. „Teie Taevane Isa teab, et teil on neid asju vaja” (6:32).

9. Te panete Jumala oma rahaasjades esikohale. „Kuid kõigepealt otsige Jumala riiki” (6:33).

10. Te teate, et Jumal hoolitseb teie vajaduste eest. “Kui Jumal nii põllu rohtu riietab. . . eks siis veelgi enam teid? ” (6:30).

D. Kümmekond positiivset suhet Jumalaga

1. Isa annab teile enne, kui Ta palub teil teistele anda. “Tooge kõik kümnised varaaita” (Mal. 3:10).

2. Isa teab teie ja teiste vajadusi. „Teie Isa teab, mida teil vaja on” (6: 8).

3. Isa tahab teie eest hoolitseda, sama palju kui teiste eest.

4. Isa suudab teid juhtida selles, kuidas teisi aidata. “Kui annate midagi puudust kannatavale inimesele” (6: 1, TEV).

5. Isa soovib, et te kasvaksite selle läbi kui teistele annate. “Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe.”” (Luuka 6:38).

6. Isa soovib, et meil oleks teistega sama head suhted, kui meil Temaga on. „Kui aitate vaeseid, siis laenate Issandale” (Õps 19:17, LB).

7. Isa premeerib neid, kes on helded andjad. „Ma avan teile taevaaknad ja annan teile õnnistusi” (Mal. 3:10, ELT).

8. Isa ei lisa meie andmisele mitte midagi, kui meie motiivid on valed. “Neil on oma palk käes” (6: 2).

9. Isa premeerib avalikult, kui meie andmise motiivid on õiged. „tasub teile avalikult” (6: 4).

10. Andmine nõuab usku sellesse, et Jumal peab kinni oma lubadusest ja hoolitseb meie eest. “Kui teete lahkuse tegusid . . avalikult. . . te Isa premeerib teid ”(6: 4, laiendatud tõlge).

Kui te pole kunagi Jeesust oma isiklikuks Päästjaks võtnud, siis kas teeksite seda kohe? Ärge viivitage ega lükake seda edasi. Kui soovite võtta Kristuse usu kaudu oma südamesse vastu, siis palvetage oma suuga see lihtne palve:

Kallis lssand, ma tunnistan, et olen patune. Ma usun, et Jeesus suri minu pattude eest ristil ja tõusis kolmandal päeval uuesti üles. Ma kahetsen oma patte. Usu kaudu võtan vastu Issanda Jeesuse oma Päästjaks. Sa lubasid mind päästa ja ma usun Sind, sest Sa oled Jumal ega saa valetada. Ma usun just nüüd, et Issand Jeesus on minu isiklik Päästja ja Tema kalli vere kaudu on kõik mu patud andeks antud. Ma tänan Sind, kallis Issand, et Sa oled mu päästnud. Jeesuse nimel, aamen.

Kui te seda palvet palvetasite, kuulis Jumal teid ja päästis teid. Ma isiklikult tahan teile öelda teretulemast Jumala perekonda ja koos teiega rõõmustada.

Allikas: https://www.sermoncentral.com/sermons/tithing-elmer-towns-sermon-on-tithing-206940?page=2&wc=800